Mentálhigiénés Csoport

Tevékenység: pszichiátriai ellátás és gondozás, mentálhigiéne, pszichológiai tanácsadás, pszichoterápia. Eger, Arany J. u. 20/a

A PSZICHOLÓGIAI ÖNSEGÍTŐ KÖNYVEK HASZNÁRÓL ÉS KÁRÁRÓL

A rendszerváltozás előtt a pszichológia, pszichiátria tiltott majd megtűrt tudományágak voltak, ez leképeződött a pszichológiai tárgyú könyvek megjelentetésében is. Korszerű ismereteket, mérvadó szemléletet pusztán néhány olyan szerző kötetei által szerezhettünk, mint Bagdy Emőke, Buda Béla, Ranschburg Jenő vagy épp Szilágyi Vilmos. Nevük egyben szavatolta is, hogy művelt laikusok számára írt, értéket képviselő munkák kerülnek piacra. Az utóbbi két évtizedben jelentős változás következett be: ugrásszerűen megnőtt a magyar könyvpiacon elérhető pszichológiai ismeretterjesztő művek száma. Ez egyrészt örvendetes, mivel szélesebb körű tájékozódást tesz lehetővé. Másrészt viszont nagyon különböző minőségű munkák lettek így könnyen hozzáférhetők. E hullámzó színvonalú kínálat láttán felvetődik a kérdés: segítséget jelentenek-e az önsegítő könyvek?

Pozitívumok – tájékozódás, ismeretszerzés, kompetencia

Ha gondunk van, vagy csak kíváncsiak vagyunk valamire, teljesen természetes, hogy megpróbálunk tájékozódni. Jó esetben megbízható forrásból kielégítő információkhoz jutunk. Ez gyakran már önmagában is jelentős feszültségcsökkenést hoz, hiszen legalább tudjuk, mivel állunk szemben. Továbbá a kompetencia érzésével ajándékoz meg: tettünk magunkért valamit. Amikor – nyomtatásban vagy akár elektronikusan – látjuk leírva azt, amit belül megélünk, az azt is közvetíti számunkra, hogy ezeket a problémákat, élményeket más is megélte már, nem vagyunk egyedül ezzel az élménnyel. Gyakran ez is sok segítséget nyújt. Azt gondolom, az önsegítő könyvek között különösen fontos helyet foglalnak el azok a munkák, amelyekben a szerző a saját történetét írja meg, például küzdelmét a rákkal. Ezek a gyakran egyes szám első személyben, naplószerűen megírt szövegek nemcsak egy adott problémáról és annak kezeléséről adnak tájékoztatást, hanem bepillantást nyerünk annak a személynek az élményvilágába, aki a betegséget, válságot megélte, túlélte, és szavakba öntötte mindezt.

Összegezve: miben tudnak az önsegítő könyvek segíteni? Aki aktuálisan egy éppen fennálló gondjára keres orvoslást, az tájékozódni, erőt meríteni tud egy jó könyvből. Ezen túlmenően legalább ennyire lényeges, hogy a jó színvonalú ismeretterjesztő munkák az általános műveltség szélesítésére, alapvető lélektani ismeretek közvetítésére alkalmasak. Arra késztetnek bennünket, hogy az átadott tudást felhasználva minél árnyaltabban próbáljunk gondolkodni önmagunkról és családi kapcsolatainkról.

Negatívumok – „Csak akarnod kell!”

Gyakran találkozunk a pozitív pszichológiának egy torz, félreértelmezett változatával, melyet jól leképez a „Csak akarnod kell!” mondat. Az e mondat jegyében fogant könyvek azt a hitet próbálják elültetni az olvasókban, hogy akaraterővel minden lehetséges. A szerzők pedig jó edző módjára bíztatják a medence széléről a – gyakran úszni sem tudó – próbálkozókat. Valóban van, amikor elég a bátorítás, a bíztatás, a pozitív példák felmutatása. Ilyen esetekben reális lehetőség az, hogy az eleve egészséges, érett személyiség önerőből, könyvekkel túl tud jutni életének egy nehéz időszakán. Sokszor azonban az látható, hogy az aktuális problémák mögött készségek, képességek hiánya áll, vagy korábbi, megoldatlan problémák, sokszor például elakadt gyászfolyamat. Ezekben az esetekben a megkettőzött erőbedobás nemhogy segítséget nem hoz, még csalódást is okoz: a bajba jutott ember saját magába és a lélektan segítő erejébe vetett hite csorbul.

Érdemes azt is észben tartani, hogy a személyiség hihetetlenül összetett rendszer, mindannyian más történettel bírunk, és reakcióinkban, működésmódunkban nagy egyéni különbségek vannak. Ebből kifolyólag az „egyen megoldások” ritkán húzhatók rá mindenkire. Nagy szépszerűségnek örvend például Chapman szeretetnyelv koncepciója, mely kész kategóriákat kínál ahhoz, hogy utat találjunk szeretteinkhez. Volt két olyan kliensem, akik olvasták Chapman köteteit, és beszéltek arról, hogyan hatott ez rájuk. Egyiküket zavarta, hogy nem tudja a kapcsolatait „beleszuszakolni ilyen előre gyártott fiókokba”. Ő elég kreatív volt ahhoz, hogy a saját maga fogalmazza meg a saját szavaival, milyen problémákkal küzd. A másik kliens nagyon hányattatott gyermekkort tudhat maga mögött. Ő az olvasás során azt tapasztalta meg, hogy a könyvben felkínált struktúra kapaszkodókat kínál ahhoz, hogy biztosabban tudjon tájékozódni saját belső világában és kapcsolataiban.

A negatívumokról szólva végül ki kell mondani, hogy az önsegítő könyvek egy részében durva leegyszerűsítések és megdöbbentő szakmaiatlanság tapasztalható.

„Alternatívák” – vers, regény, dráma

Nem is igazán jó szó ide az „alternatív”, hiszen a szépirodalmi művek jóval régebb óta állnak az emberek rendelkezésére, mint a pszichológiai önsegítő könyvek. Ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy a művészetek hihetetlen kincsesbányák: alapvető élethelyzeteket, konfliktusokat, érzéseket jelenítenek meg. A gyógyulás, a személyiségfejlődés komoly lehetőségét kínálják számunkra. Érdemes élni ezekkel.

Tolle, lege! – Vedd és olvasd!

A fentiek alapján felvetődik a kérdés: akkor mi számít jó önsegítő irodalomnak, honnan lehet tudni, hogy mit érdemes megvenni? Nehéz erre válaszolni. Az interneten lehet találkozni szakmai közösségek könyvajánlóival. Ezekre érdemes hagyatkozni, abban tudnak segítséget nyújtani, hogy szakmai szemmel nézve korrekt, tartalmas könyvhöz jussunk az általunk keresett témában. Ezen túlmenően azonban mindig hallatlanul személyes, kinek mikor mi válik be. „Tolle, lege!” vagyis „Vedd és olvasd!”. Szent Ágostontól származik a kifejezés, aki előtt épp egy olyan szöveghelyen nyílt ki a Biblia, amelynek olvasásakor azt élte meg, hogy az ott leírtak pontosan az ő életéről szólnak. Valószínűleg az egyik legjobb bejóslója egy könyv használhatóságának, ha azt éljük meg, tud szólni hozzánk, „dolgunk van vele”.

Bimbó Melinda - pszichológus

Főoldal

Az oldal összefoglalása

Elérhetőség

Jöjjön el hozzánk

Bemutatkozás

Néhány szóban intézményünkről

Munkatársaink

Ismerje meg pszichológusainkat pszichoterapeutáinkat és pszichiátereinket

Tevékenység

Itt megtudhatja mit ajánlunk önnek

Készítette: Kovács Kázmér