Mentálhigiénés Csoport

Tevékenység: pszichiátriai ellátás és gondozás, mentálhigiéne, pszichológiai tanácsadás, pszichoterápia. Eger, Arany J. u. 20/a

ISKOLA, TANULÁS, MOTIVÁCIÓ

Van, akit megelégedéssel, mást szégyennel tölt el a félévi bizonyítvány. A kapott értékelés többé-kevésbé tükrözi az elsajátított tudás mélységét. Egy ilyen visszajelzés hasznos annak a feltérképezésére, hogy jó úton haladunk-e, vagy változtatni kell tanulási stratégiáinkon. Hogyan lehet hosszú távon jól venni az akadályokat?

Van egy nagyon régi jelenség, amely „intrinzik motiváció” néven vonult be a pszichológia szótárába. Amikor végrehajtunk egy feladatot, többféle ok is állhat a háttérben. Jó esetben ezek között szerepel egy olyan hajtóerő is, amely arra sarkall bennünket, hogy azért foglalkozzunk egy tárggyal, mert érdekes számunkra, kíváncsiak vagyunk rá, önmagában jutalmazó értékkel bír. Ez az, amit intrinzik, vagy belső motivációnak hívunk.

Az iskolában számos kötelezettségnek kell eleget tenni. Pl. reggel oda kell menni és nem máshová, az órákon csendben kell lenni, ha kihívnak, jól felelni, az órai gyakorlatokat végrehajtani, a házi feladatokat megcsinálni. Arról nem is beszélve, hogy az iskola, az osztály egy társas közeg, ami szintén számos kötelezettséget és szabályok betartását vonja maga után, s amelyben legalább annyit tanulunk, mint a szaktantárgyak anyagának elsajátítása során. Többé-kevésbé mindannyian eleget tettünk/ teszünk ezeknek a feladatoknak, írott, íratlan szabályoknak. Tesszük ezt részben azért, mert jutalmazás, büntetés jár érte az iskolában és otthon. Pl. ilyen, jutalmazás, büntetés során használt ún. külső megerősítők lehetnek az alábbiak: a pedagógusoktól dicséret az órán, piros pont, ötös, intő vagy éppen egy „karó”, a szüleink részéről jó jegyért simogatás, elismerő pillantás, elégtelen teljesítményért dorgálás, internethasználat korlátozása, stb., osztálytársaktól olyan jelzések, amelyek a csoporthoz tartozást fejezik ki, rossz esetben kiközösítés.

Mivel azonban jóval többek vagyunk, gazdagabb belső világgal rendelkezünk, mint egy jutalmazással, büntetéssel idomítható állat, egy idő után már nincs, vagy csak jóval kevesebb külső ösztönzőre van szükségünk ahhoz, hogy feladatainkat elvégezzük. Akkor is megírjuk a házit, ha a szüleink nem állnak a hátunk mögött, vagy elolvasunk egy érdekes természettudományi cikket, ha nem jár érte biológia ötös. Azok az értékek – vagy legalábbis azok egy része -, amelyeket a szüleink, tanáraink közvetítenek, belsővé válnak, a mi számunkra fontos, követendő értékek lesznek. Akkor is befolyásolják a viselkedésünket, ha nem jár értük cserébe semmi. „Csak” a saját belső megelégedésünk. Ahhoz azonban, hogy ez a folyamat végbemehessen a személyiségünk fejlődésében, olyan felnőttekre van szükségünk, akikhez bizalomteljes, pozitív érzelmi kötés fűz bennünket, s akikkel így azonosulni tudunk. A szüleink és azok a tanárok, akik szeretik a szakmájukat, tisztelettel és érdeklődéssel fordulnak felénk, hosszú ideig modellként szolgálnak számunkra. Az ő segítségükkel, példájukkal, bátorításukkal tudjuk a kisgyermekkorban még oly magától értetődő kíváncsiságot, önmagában jutalmazó értékkel bíró tudásszomjat megőrizni, átmenteni azokra az időkre, amikor a tanuláshoz rengeteg helyzetben a „kell” szó kapcsolódik.

A tanulmányok során érdemes odafigyelni arra, milyen tantárgyak, vagy milyen egyéb, iskolán kívüli tevékenységek azok, amelyeket szívesen végzünk, amelyekben sikert és örömet lelünk. A szülők számára is fontos felismeréseket tartogat, ha gyermekük iskolai előmenetelét a teljesítményén túl e szempontból is vizsgálják. Később ugyanis ez lesz az egyik döntő tényező a pályaválasztásban. Munkaerő kiválasztásra, pályaorientációra szakosodott pszichológusok hangsúlyozzák, hogy a szülők hiába javasolnak (rosszabb esetben: követelnek meg) versenyképes fizetéssel kecsegtető diplomát, vagy hiába terelgetik gyermeküket olyan tantárgy felé, amely addig jól ment. Mindez fontos, de önmagában kevés, mert az órákra bejárni, vizsgázni, szakdolgozatot írni, védeni, és egy életen keresztül az adott területen dolgozni a gyermeküknek kell majd. Így őbenne kell, legyen annyi belső indíttatás az adott terület iránt, amelynek segítségével ezeket a kötelezettségeket nem kényszerű feladatoknak, hanem kihívásnak, fejlődési lehetőségnek tudja tekinteni.

Az intrinzik motivációnak és a rá irányított figyelemnek, tudatosságnak nagy hasznát vesszük tehát a pályaorientáció során. De nagyon fontos szerepe lehet olyan tárgyaknál is, amelyek érdektelenek számunkra, vagy éppen kudarccal telik. Ha javítani szeretnénk/ vagy azt szeretnénk, hogy gyermekünk javítson egy tárgyból, érdemes előcsiholni magunkból/ a gyermekünkből valamilyen belső ösztönzést. Az osztály utolsójának lenni nem túl hálás szerep, önmagában a szégyen és a kudarc nem visz előbbre. Meg kell keresni, hogy az adott tárgyban mi az, ami érdekes, ami miatt izgalmas elsajátítani. Ez lehet egy képesség megszerzése (pl. matematikában), vagy lehetséges kapcsolatok keresése más tantárgyakkal (pl. történelemtanulás során az ahhoz a korhoz tartozó irodalmi művek, zenék stb. kikeresése), az újonnan megszerzett tudás alkalmazása a tanteremnél jóval izgalmasabb terepen (pl. bővülő idegen nyelvtudással lehet más országban élő barátokat szerezni), stb.

Az élet számos olyan helyzetet tartogat számunkra, amely „nem kívánsághangverseny”, kötelező benne részt vennünk és valamilyen szinten helytállnunk. Ugyanakkor sokszor mi magunk élhetünk a lehetőséggel, hogy milyen helyzetekbe megyünk bele, milyen irányban szeretnénk haladni. Proaktív szemléletnek hívják azt a beállítódást, amelynek segítségével - amennyire lehetséges - megpróbálunk elébe menni annak, hogy milyen irányban haladjon az életünk tovább. A belső motiváció sarkallta tanulás az egyik legfontosabb terepe a proaktív szemlélettel tervezett jövőnek, életvezetésnek.

Bimbó Melinda - pszichológus

Főoldal

Az oldal összefoglalása

Elérhetőség

Jöjjön el hozzánk

Bemutatkozás

Néhány szóban intézményünkről

Munkatársaink

Ismerje meg pszichológusainkat pszichoterapeutáinkat és pszichiátereinket

Tevékenység

Itt megtudhatja mit ajánlunk önnek

Készítette: Kovács Kázmér